Γεώργιος Μυστακίδης

Γεώργιος Μυστακίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Μαρίκα Θωμαΐδου

Μαρίκα Θωμαΐδου

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ίριδα Πεφτουλίδου

Ίριδα Πεφτουλίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ανδρονίκη Μανάβη

Ανδρονίκη Μανάβη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κυριακή Λελεδάκη

Κυριακή Λελεδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Σταύρος Μυστακίδης

Σταύρος Μυστακίδης

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Κουρτίδης

Κωνσταντίνος Κουρτίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Δημήτριος Κουρτίδης

Δημήτριος Κουρτίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Πετρίδης

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
Αθανάσιος Μιχαηλίδης

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ειρήνη Τσιτσιφύλλα

Ειρήνη Τσιτσιφύλλα

Οικονομολόγος Τ.Ε.
Βασίλειος Κώτας

Βασίλειος Κώτας

Θερμομονώσεις Κτιρίων