Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Γεώργιος Μυστακίδης

Γεώργιος Μυστακίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Δημήτριος Κουρτίδης

Δημήτριος Κουρτίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ανδρονίκη Μανάβη

Ανδρονίκη Μανάβη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Κουρτίδης

Κωνσταντίνος Κουρτίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Πετρίδης

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
Σταύρος Μυστακίδης

Σταύρος Μυστακίδης

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
Βασίλειος Κώτας

Βασίλειος Κώτας

Θερμομονώσεις Κτιρίων
Ίριδα Πεφτουλίδου

Ίριδα Πεφτουλίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κυριακή Λελεδάκη

Κυριακή Λελεδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Ειρήνη Τσιτσιφύλλα

Ειρήνη Τσιτσιφύλλα

Οικονομολόγος Τ.Ε.
Αθανάσιος Μιχαηλίδης

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Μαρίκα Θωμαΐδου

Μαρίκα Θωμαΐδου

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.